Raportowanie i budżetowanie - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zarządzanie portfelowe
Przejdź do strony: Obsługa najemców

Raportowanie i budżetowanie

Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań Klienta w zakresie przygotowania zestawień finansowych w postaci budżetu czy raportów. Mamy świadomość, iż każdy z naszych Klientów pracuje inaczej, dlatego elastycznie dobieramy sposób prezentowania kosztów.

Oferujemy następujące usługi:

Raportowanie:

  • Realizacji budżetów przychodów i kosztów.
  • Stanu zadłużenia i zabezpieczeń Najemców.
  • Szczegółowego zestawienia najemców i powierzchni.
  • Przepływów pieniężnych.
  • Wyników najemców i centrów handlowych (obroty, footfall).

Przygotowanie budżetów dla nieruchomości:

  • Przychodów
  • Kosztów eksploatacyjnych
  • Kosztów mediów
  • Wydatków CAPEX
Przejdź do strony: Obsługa finansowo-księgowa
Przejdź do strony: Zarządzanie projektami
Przejdź do strony: Marketing nieruchomości
Przejdź do strony: Kontakt