Marketing nieruchomości - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zarządzanie portfelowe
Przejdź do strony: Obsługa najemców
Przejdź do strony: Raportowanie i budżetowanie
Przejdź do strony: Obsługa finansowo-księgowa
Przejdź do strony: Zarządzanie projektami

Marketing nieruchomości

Nasze działania doprowadzają do stworzenia miejsca atrakcyjnego i przyjaznego konsumentom. Miejsca, które będzie spełniało oczekiwania i zaspakajało potrzeby użytkowników poprzez dobór odpowiedniej oferty handlowej.

Usługi związane z wdrożeniem planu marketingowego (dla centrów handlowych):

 • Opracowanie planu marketingowego, zgodnie z ogólną strategią centrum.
 • Przygotowanie badań marketingowych, w tym badania wśród najemców i klientów centrum
 • Koordynację akcji marketingowych z udziałem najemców – opracowanie wytycznych dla najemców, integrację programu marketingowego
 • Ocenę budżetów i planów marketingowych pod kątem skuteczności

Usługi związane z bieżącą obsługą marketingową (dla centrów handlowych):

 • Tworzenie rozwiązań organizacyjnych – począwszy od usług świadczonych wewnętrznie, aż do wsparcia outsourcingu przez organizację przetargów na usługi marketingowe (w zależności od wielkości i potrzeb projektu)
 • Nadzorowanie pracy agencji zewnętrznych (agencji kreatywnej, eventowej, mediowej oraz produkcji i druku materiałów reklamowych)
 • Koordynację działań marketingowych najemców
 • Budowanie relacji z lokalnymi instytucjami i mediami
 • Analizowanie wyników centrum handlowego i najemców
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów marketingowych na temat bieżącej działalności marketingowej
 • Opracowanie biuletynu informacyjnego dla najemców
Przejdź do strony: Kontakt