Obsługa najemców - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zarządzanie portfelowe

Obsługa najemców

Długoterminowe relacje z najemcami nieruchomości to nasz priorytet i jedyna, słuszna droga w procesie zarządzania. Jesteśmy przekonani, iż utrzymanie obecnych najemców jest równie ważne jak pozyskanie nowych. Dlatego możemy się poszczycić licznymi referencjami udzielonymi przez firmy zajmujące powierzchnie w zarządzanych przez nas nieruchomościach.

Oferujemy następujące usługi związane z obsługą najemców:

  • Wykaz najemców i ewidencja wynajmowanych powierzchni.
  • Przekazywanie powierzchni najemcom.
  • Pełna kontrola umów i terminów wynikających, takich jak zabezpieczenia, polisy OC najemców.
  • Rozliczenia czynszu i kosztów eksploatacyjnych.
  • Opracowanie podręcznika najemcy nieruchomości oraz wsparcie w zakresie optymalizacji rozwiązań dla wykorzystanej powierzchni najmu.
  • Stały kontakt z Najemcami, długofalowa polityka współpracy.
Przejdź do strony: Raportowanie i budżetowanie
Przejdź do strony: Obsługa finansowo-księgowa
Przejdź do strony: Zarządzanie projektami
Przejdź do strony: Marketing nieruchomości
Przejdź do strony: Kontakt