Usługi dla najemców - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Doradztwo
Przejdź do strony: Konsulting

Usługi dla najemców

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie nieruchomości komercyjnych możemy zaoferować Państwu wsparcie we wszystkich kwestiach związanych ze strategią zarządzania - od pozyskania nowej powierzchni przez optymalizację wykorzystania portfela nieruchomości, po ekspansję.

Oferujemy kompleksową obsługę w trzech głównych obszarach: reprezentacja, obsługa klienta korporacyjnego i zarządzanie projektami.

 

REPREZENTACJA NAJEMCY

Nasz dedykowany doradca poznaje specyfikę, plany rozwoju, oraz aspekty operacyjne Państwa działalności, dzięki czemu możemy rozważyć ich wpływ na posiadany portfel nieruchomości oraz zaoferować kompleksowe wsparcie w doborze nowych powierzchni.

Nasze usługi:

 • wsparcie i doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji

 • wyszukiwanie powierzchni zgodnie z określonymi wymogami

 • negocjowanie warunków umowy

 • doradztwo w zakresie aspektów prawnych i technicznych dotyczących poszczególnych lokali

 • doradztwo w zakresie optymalizacji miejsca pracy i planowania powierzchni

 • zarządzanie projektami prac modernizacyjnych, remontowych i aranżacji powierzchni

 • konsultacje i wywiady dotyczące budynku

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Oferujemy kompleksową obsługę projektów budowlanych – od opracowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, po odbiór techniczny. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, pomoc w doborze podwykonawców i koordynację prac oraz transparentne raportowanie naszych działań.

 

Nasze usługi:

 • doradztwo i nadzór nad realizacją prac związanych z aranżacją powierzchni, remontem i rozbudową

 • przygotowywanie budżetu i organizacja przetargów

 • obsługa i rozliczanie płatności częściowych dla wykonawców

 • bieżąca komunikacja z właścicielem budynku podczas realizacji projektu

 • nadzór nad pracami najemców w budynkach

 • organizacja nadzoru branżowego, pożarowego, BHP

 • raportowanie według uzgodnionych standardów

 • kontrola jakości po wykonaniu prac i organizacja usuwania usterek

 

OBSŁUGA KLIENTA KORPORACYJNEGO

Nasza umiejętność łączenia wypracowanej wiedzy i doświadczenia na rynku nieruchomości z wiedzą z zakresu zarządzania, finansów i badań rynkowych, pozwala nam na precyzyjne określenie potrzeb tak wymagających klientów, jakimi są przedsiębiorstwa działające na światowych rynkach. Zespół odpowiedzialny za obsługę klienta korporacyjnego, na podstawie serii szczegółowych analiz wymogów przedsiębiorstwa opracowuje, a następnie wdraża indywidualną strategię zarządzania nieruchomościami firmy. Celem opracowanej dla Państwa strategii będzie uzyskanie jak największej wartości powierzchni i zagwarantowanie najbardziej optymalnego wykorzystania nieruchomości.

Nasze usługi:

 • kompleksowe zarządzanie portfelem nieruchomości

 • kompleksowe zarządzanie najmem

 • analizy finansowe na potrzeby decyzji o przedłużeniu najmu lub relokacji

 • doradztwo w zakresie planowania wydajnego miejsca pracy

 • analizy porównawcze nieruchomości i wywiady gospodarcze

 • określanie jakościowych i ilościowych czynników wpływających na rozwój firmy

Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami