Liga Kobiet Sukcesu - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Kinnarps
Przejdź do strony: Constructa Plus
Przejdź do strony: DaVinci
Przejdź do strony: Santander Bank Polska S.A.
Przejdź do strony: Klub Kobiet Przedsiębiorczych
Przejdź do strony: Room Service

Liga Kobiet Sukcesu

Liga Kobiet Sukcesu opiera się na networkingu, na autentycznych relacjach i pozytywnych wartościach takich jak uczciwość i wzajemność.

Networking rozumiemy jako zdobywanie nowych kontaktów na spotkaniach Ligi Kobiet Sukcesu i pogłębianie znajomości z kobietami, z którymi widzimy możliwość nawiązania współpracy. Nie chodzi o ilość spotkań, a o budowanie relacji, co w dalszej perspektywie przełoży się na wspólne działania. Umawianie się na spotkania jest zupełnie dobrowolne.

Networkingowi służą Speed Business Dating czy przerwa kawowa, kiedy uczestniczki spotkania mogą porozmawiać i poznać się bliżej. Taka formuła gwarantuje, że masz szansę na każdym spotkaniu spotkać przyszłego klienta, czy też partnera biznesowego.

Strona www: http://ligakobietsukcesu.com

 

Przejdź do strony: LafHome