Studium wykonalności - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Konsulting
Przejdź do strony: Faza przedinwestycyjna
Przejdź do strony: Przegląd rynku
Przejdź do strony: Prognozy rozwoju
Przejdź do strony: Opinia o lokalizacji
Przejdź do strony: Faza deweloperska
Przejdź do strony: Opinia o projekcie

Studium wykonalności

Studium wykonalności ma na celu analizę i ocenę niezbędnych do zrealizowania inwestycji założeń.

 • Adekwatność projektu względem potrzeb rynkowych
 • Ocena możliwości zrealizowania inwestycji uwzględniając aspekty techniczne i budowlane
 • Analiza źródeł finansowania

 

 
Wstępne studium wykonalności
 • Analiza możliwości zaspokojenia aktualnych i prognozowanych potrzeb rynkowych
 • Analiza porównawcza projektu inwestycji z oceną najważniejszych zależności ekonomicznych
 • Analiza optymalnego projektu inwestycji i lokalizacji
 • Analiza oddziaływania na środowisko, oraz realizacji obowiązujących wytycznych na rzecz ochrony środowiska

 

 
Studium wykonalności - II Etap

Studium wykonalności stanowi dokument wymagany w procesie wnioskowania o środki 
z funduszy strukturalnych.

Jeżeli wstępne studium wykonalności pozwoliło zweryfikować podstawowe założenia projektu, 
na drugim etapie analizujemy, oraz w razie potrzeby korygujemy kolejne założenia inwestycji:

 • Analiza prawna
 • Analiza techniczna/technologiczna (m.in. zgodność z prawem krajowym i unijnym, koszty realizacji, eksploatacji)
 • Analiza gospodarcza i kulturalno-społeczna inwestycji
 • Analiza ekologiczna (analiza oddziaływania inwestycji na środowisko)
 • Analiza finansowa i ekonomiczna (m.in. ustalenie założeń inwestycji, opracowanie harmonogramów realizacji i finansowania projektu, prognozy kosztów operacyjnych, analiza przepływów pieniężnych, określenie ENPV, ENPVR i EIRR)

 

Przejdź do strony: Biznesplan
Przejdź do strony: Dekompozycja cen mieszkań
Przejdź do strony: Strategia marketingowa
Przejdź do strony: Kompleksowa obsługa nieruchomości
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zainteresowany współpracą?