Zaufaj specjalistom z branży - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Najem długoterminowy

Zaufaj
specjalistom
z branży

W ramach zarządzania najmem oferujemy:

 • Przygotowanie nieruchomości
  do wynajmu

  Kompleksowa obsługa procesu umeblowania i wyposażenia mieszkania od przygotowania kilku opcji cenowych, poprzez dobór i zamówienie produktów, aż po montaż mebli i akcesoriów.

 • Poszukiwanie najemcy

  Przygotowanie oferty i jej komunikacja za pośrednictwem portali internetowych, oraz współpracujących biur nieruchomości, organizacja i prowadzenie prezentacji nieruchomości dla potencjalnych najemców, prowadzenie negocjacji i weryfikacja rzetelności potencjalnych najemców.

 • Zawarcie umowy najmu

  W imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych.

 • Obsługa przepływów finansowych

  Pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową, dostawcami usług, bankiem kredytującym nieruchomość, kontrola terminów opłat miesięcznych.

 • Nadzór nad przebiegiem umowy najmu

  Dbanie o należyty stan lokalu.

 • Końcowe rozliczenie mediów z najemcą
 • Windykacja należności
 • Pomoc prawna dla właściciela nieruchomości

Ponadto:

 • Bieżąca obsługa techniczna

  Organizacja przeglądów, napraw i konserwacji.

 • Organizacja prac remontowych

  W okresach pomiędzy najmem.

 • Sporządzanie okresowych raportów dla właściciela

  Uwzględniających wszystkie wpływy i wydatki związane z obsługą nieruchomości. 

Przejdź do strony: Usługi dodatkowe
Przejdź do strony: Zainteresowany współpracą?
Przejdź do strony: Skontaktuj się