Najem hotelowy - lista apartamentów - Estate Center - Estate Center

POWIERZ NAM
swój apartament w zarządzanie!

Czy wiedziałeś że?

… od 2017 roku, by kupić mieszkanie na kredyt trzeba będzie mieć 20 procent wkładu własnego, teraz trzeba mieć 15 procent.