Zarządzanie mieszkaniami - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Doradctwo inwestycyjne
Przejdź do strony: Zakres naszych usług
Przejdź do strony: Przygotowanie mieszkania do wynajmu
Przejdź do strony: Rodzaje najmu

Zarządzanie mieszkaniami

Zarządzanie mieszkaniami

  • Poszukiwanie najemców
  • Zawieranie umów z najemcami na podstawie  pełnomocnictwa
  • Przeprowadzanie protokołów zdawczo-odbiorczych
  • Wybór najlepszej oferty i ubezpieczenie nieruchomości
  • Organizacja usług sprzątania lokalu, napraw i usuwania szkód
  • Pomoc prawna
  • Windykacja należności
  • Usługi marketingowe w zakresie komunikacji oferty najmu
  • Raportowanie