Strategia marketingowa - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Konsulting
Przejdź do strony: Faza przedinwestycyjna
Przejdź do strony: Przegląd rynku
Przejdź do strony: Prognozy rozwoju
Przejdź do strony: Opinia o lokalizacji
Przejdź do strony: Faza deweloperska
Przejdź do strony: Opinia o projekcie
Przejdź do strony: Studium wykonalności
Przejdź do strony: Biznesplan
Przejdź do strony: Dekompozycja cen mieszkań

Strategia marketingowa


 

Nasze kompetencje w zakresie przygotowania strategii marketingowej przełożą się na budowę pożądanego wizerunku i sukces Państwa inwestycji. Bazując na danych dotyczących preferencji i wymagań poszczególnych grup docelowych opracujemy koncepcję komunikacji, która trafi do potencjalnych nabywców i pozwoli utrzymać pożądane tempo sprzedaży przez cały okres prowadzenia działań marketingowych.

Nasze usługi:

  • Określenie optymalnego terminu wprowadzenia oferty na rynek
  • Określenie profilu nabywców i ich preferencji
  • Propozcyja etapowania projektu
  • Opracowanie poszczególnych etapów strategii marketingowej
  • Pełen projekt wizerunku inwestycji i kampanii reklamowej 
Przejdź do strony: Kompleksowa obsługa nieruchomości
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zainteresowany współpracą?