Raportowanie i budżetowanie - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zarządzanie portfelowe
Przejdź do strony: Obsługa najemców

Raportowanie i budżetowanie

Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań Klienta w zakresie przygotowania zestawień finansowych w postaci budżetu czy raportów. Mamy świadomość, iż każdy z naszych Klientów pracuje inaczej, dlatego elastycznie dobieramy sposób prezentowania kosztów.

Oferujemy następujące usługi:

Raportowanie:

  • realizacji budżetów przychodów i kosztów
  • stanu zadłużenia i zabezpieczeń Najemców
  • szczegółowego zestawienia najemców i powierzchni
  • przepływów pieniężnych
  • wyników najemców i centrów handlowych (obroty, footfall)

Przygotowanie budżetów dla nieruchomości:

  • przychodów
  • kosztów eksploatacyjnych
  • kosztów mediów
  • wydatków CAPEX
Przejdź do strony: Obsługa finansowo-księgowa
Przejdź do strony: Zarządzanie projektami
Przejdź do strony: Marketing nieruchomości
Przejdź do strony: Kontakt