Opinia o lokalizacji - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Konsulting
Przejdź do strony: Faza przedinwestycyjna
Przejdź do strony: Przegląd rynku
Przejdź do strony: Prognozy rozwoju

Opinia o lokalizacji

Usługa analizy i oceny lokalizacji poprzedzająca zakup gruntu pozwala spojrzeć na planowaną inwestycję z perspektywy naszych specjalistów. 

Najpierw uwzględniamy aspekty finansowe, prawne i techniczne, następnie rozpatrując potrzeby potencjalnych nabywców. 

Raport przygotowany na podstawie tak szczegółowej analizy pozwoli zadecydować w jakim stopniu planowany zakup działki spełni Państwa oczekiwania na kolejnych etapach inwestycji.

Przykładowy zakres raportu:

 • Charakterystyka lokalnego rynku mieszkaniowego
 • Opinia o lokalizacji działki uwzględniająca:
  - położenie działki
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  - infrastrukturę (komunikacyjną, społeczną, rekreacyjna)
 • Analiza SWOT lokalizacji
 • Charakterystyka potencjalnych nabywców
 • Opis konkurencyjnych inwestycji
 • Rekomendacja dotycząca zabudowy przedmiotowej działki
 • Po podjęciu decyzji o realizacji inwestycji na danym gruncie, opinia o lokalizacji jest poszerzana na Państwa życzenie o kolejne elementy analizy i oceny planowanego projektu.
Przejdź do strony: Faza deweloperska
Przejdź do strony: Opinia o projekcie
Przejdź do strony: Studium wykonalności
Przejdź do strony: Biznesplan
Przejdź do strony: Dekompozycja cen mieszkań
Przejdź do strony: Strategia marketingowa
Przejdź do strony: Kompleksowa obsługa nieruchomości
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zainteresowany współpracą?