Dekompozycja cen mieszkań - Estate Center - Estate Center
Przejdź do strony: Konsulting
Przejdź do strony: Faza przedinwestycyjna
Przejdź do strony: Przegląd rynku
Przejdź do strony: Prognozy rozwoju
Przejdź do strony: Opinia o lokalizacji
Przejdź do strony: Faza deweloperska
Przejdź do strony: Opinia o projekcie
Przejdź do strony: Studium wykonalności
Przejdź do strony: Biznesplan

Dekompozycja cen mieszkań


 

Prawidłowe określenie cen poszczególnych lokali mieszkaniowych jeszcze przed wprowadzeniem inwestycji na rynek maksymalizuje Państwa zyski nadając nada pożądane tempo od pierwszego dnia rozpoczęcia procesu sprzedaży. Rzetelna analiza rynku, oraz struktury i potencjału oferowanych lokali, której dokonujemy przed ustaleniem oferty cenowej, to niezbędny element skutecznej strategii sprzedaży Państwa inwestycji.

 

Przykładowy zakres raportu:

  • Analiza i prognoza sytuacji na lokalnym rynku mieszkaniowym
  • Analiza projektu wraz z oceną na tle inwestycji konkurencyjnych
  • Przedstawienie średnich cen i tempa sprzedaży na badanym obszarze
  • Projekt dekompozycji cen lokali mieszkaniowych:
    - czynniki kształtujące cenę poszczególnych lokali
    - ocena atrakcyjności poszczególnych lokali
    - projekt struktury cenowej lokali
Przejdź do strony: Strategia marketingowa
Przejdź do strony: Kompleksowa obsługa nieruchomości
Przejdź do strony: Zarządzanie nieruchomościami
Przejdź do strony: Zainteresowany współpracą?