Aranżacja biura - wyznacznik profesjonalizmu Wynajmującego lokal lub biuro. - Blog Estate Center - Estate Center

ESTATE BLOG

Aranżacja biura - wyznacznik profesjonalizmu Wynajmującego lokal lub biuro.

Aranżacja biura - wyznacznik profesjonalizmu Wynajmującego lokal lub biuro.

 

Na rynku, zależnie od miasta, w którym chcemy umieścić nasz biznes, mamy różne ilości wolnych przestrzeni do najmu, które różnią się poziomem przystosowania do działalności. Niektóre z nich są w stanie deweloperskim, inne, opuszczone właśnie przez dotychczasowego najemcę, mają układ pomieszczeń daleki od naszych potrzeb, potrzebują modernizacji bądź tylko odświeżenia.

Kto powinien ponieść koszty powyższego?

Co do zasady – Wynajmujący. Zgodnie z art. 662 § 1 kodeksu cywilnego Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Często jednak bywa tak, że Wynajmujący chce jednak ciężar wykonania tych prac przerzucić na Najemcę. Oczywiście, jest to możliwe, jeśli Strony tak się umówią. Osobiście jestem zwolennikiem pierwszego rozwiązania.

Przede wszystkim przygotowanie powierzchni Najemcy „pod klucz” jest, w moim przekonaniu, wyznacznikiem profesjonalizmu Wynajmującego. Najemca jest specjalistą w swojej branży i potrzeba mu miejsca, gdzie może swobodnie robić to, na czym zna się najlepiej. A Wynajmujący jest specjalistą w dziedzinie lokali i powinien dostarczyć Najemcy taki lokal, w którym ten będzie mógł realizować swoje zadania. Tak rozumiem biznes polegający na wynajmie lokali – jako sprzedawanie komfortowego miejsca do pracy. I może to jest najważniejsza przyczyna, dla której uważam, że aranżacja powinna leżeć po stronie Wynajmującego. Oczywiście, Najemca może oczekiwać różnych standardów, może mieć wymagania znacznie wykraczające poza pierwotne założenia budżetowe, jednak na etapie negocjacji można to uwzględnić i przekalkulować projekt na nowo, zaproponować odpowiednio wyższą stawkę czynszu, czy dłuższy okres najmu, aby wyższe nakłady zwróciły się.

Ponadto pamiętać należy, że budynek jako substancja jest własnością Wynajmującego i właściwym jest, żeby poważne prace, często zmiany układu ścian, zmiany przebiegu instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, dostosowanie klimatyzacji wykonywał Właściciel – to wszystko przecież jest JEGO. Tym bardziej, gdy budynek jest nowy, na gwarancji, czy w okresie rękojmi. Wówczas ingerencja Najemcy w substancję może rodzić poważne konsekwencje w postaci utraty gwarancji.

Oczywiście, jest grupa Najemców którzy wolą sami wykonać adaptację, mając przekonanie, że będzie to rozwiązanie tańsze lub że tylko to gwarantuje im, że lokal będzie dokładnie taki, jakiego potrzebują. W niektórych przypadkach może tak być, ale inwestowanie w cudzą substancję zawsze jest ryzykowne i na pewno zabiera mnóstwo cennego czasu. Rozwiązanie to wymaga też stosownych zapisów w umowie zabezpieczających bezpieczeństwo poczynionych nakładów – to już raczej zadanie dla prawników. W umowie bowiem lub w protokole zdawczo – odbiorczym zwykle znajduje się zapis, że Najemcy znany jest stan faktyczny lokalu i nie wnosi do niego zastrzeżeń…